Convocatoria dos premios extraordinarios na modalidade de ensinanzas artísticas profesionais nos ámbitos de música, de danza, e de artes plásticas e deseño, correspondentes ao curso 2022/23

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/40238