PROBAS DE ACCESO

Para cursar estudos no Conservatorio Profesional de Música de Vigo, os/as aspirantes deben superar a correspondente proba de acceso, que se celebra en xuño. Consulte a información necesaria nas seguintes ligazóns:

INFORMACIÓN SOBRE A PROBA DE ACCESO AO 1º CURSO DO GRAO ELEMENTAL E AO 1º CURSO DO GRAO PROFESIONAL
Descargar

PREGUNTAS FRECUENTES (E AS SÚAS REPOSTAS!) SOBRE AS PROBAS DE ACCESO
Descargar