PERCUSIÓN

PROFESORADO

González Outumuro, David XD (Percusión)
Taboada Seoane, José Manuel (Percusión, Conxunto)
Ventoso Fernández, Diego (Percusión, Música de cámara)

Horario de titorías

PROGRAMACIÓNS

Percusión