PERCUSIÓN

PROFESORADO

González Outumuro, David XD (Percusión, Conxunto)
Pérez Ferreirós, Naira (Percusión)
Ventoso Fernández, Diego (Percusión, Conxunto, Música de cámara)

Horario de titorías

PROGRAMACIÓNS

Percusión