Publicación de tribunais, instrucións e horarios concretos para as probas de acceso a 1º GP