COMPOSICIÓN

PROFESORADO

Barciela Varela, Baldomero XD (NNTT, Itinerario Musicoloxía)
Cabezas Varela, Ramón (Análise, Harmonía, Opt. Cine e música)
Fernández Fentanes, Serafín (Harmonía, Itinerario de composición, Técnicas de composición aplicadas á didáctica)
Montes Abalde, Ángel Antonio (Harmonía, Banda)
Moreno Pérez, Miguel Francisco (Harmonía, Análise)
Pena Fernández, Rosa Mª (Historia da Música)

Horario de titorías