CORDA PULSADA

PROFESORADO

Ferreiro Pérez, Ángela XD (Guitarra, Conxunto)
Fernández Freire, Eneas (Guitarra, Conxunto)
Reigosa Elvira, Iago A. (Guitarra, Conxunto, RTA)

Horario de titorías

PROGRAMACIÓNS

Guitarra