Plan de Autoprotección interactivo

Existe unha versión interactiva do Plan de Autoprotección a disposición do persoal do centro e dos diferentes servizos de emerxencia na seguinte ligazón:

https://www.preventecnia.com/PEINFO/CMUS/

Para acceder solicitarase o inicio de sesión:

  • USUARIO/A: o seu primeiro apelido (en maiúsculas, sen tildes)
  • CONTRASINAL: os números do seu DNI ou NIE (sen letras)

Acceda a través do código QR:

Para conservar a WebApp no seu dispositivo prema no botón “ENGADIR Á PANTALLA DE INICIO” e siga as instruccións.

VERSIÓN EN PDF

Pode tamén consultar a versión impresa do plan na seguinte ligazón.