VENTO MADEIRA

PROFESORADO

Lariño Rodal, Iago XD (Frauta travesa, Conxunto, Banda)
Abalde Alves, Javier (Clarinete)
Concheiro Sánchez, Noemí (Frauta travesa, Conxunto, Música de Cámara)
Cadaveira Martínez, Patricia Mª (Saxofón, Música de Cámara)
Castro Aldrey, Cecilia (Óboe, Conxunto)
Gallego Medal, Alexandre (Saxofón, Conxunto)
Jiménez Celorio, Laura (Fagot, Conxunto, Música de cámara, Itinerario de interpretación)
González Agell, Felipe (Clarinete, Música de cámara)
Lis Álvarez, Virginia Rosalía (Clarinete, Conxunto)

Horario de titorías