VENTO MADEIRA

PROFESORADO

Lariño Rodal, Iago XD (Frauta travesa, Conxunto, Banda)
Abalde Alves, Javier (Clarinete, Conxunto)
Bel Borja, María del Mar (Frauta travesa, Conxunto, Música de Cámara)
Cadaveira Martínez, Patricia Mª (Saxofón, Conxunto)
Castro Aldrey, Cecilia (Óboe, Conxunto)
Gallego Medal, Alexandre (Saxofón, Música de Cámara)
Jiménez Celorio, Laura (Fagot, Conxunto, Música de cámara, Itinerario de interpretación)
González Agell, Felipe (Clarinete, Música de cámara)
Lis Álvarez, Virginia Rosalía (Clarinete, Conxunto)

Horario de titorías