Titorías

Para cubrir o apartado Hora consultar o cadro de titorías do profesorado aquí

Para cubrir o apartado Data ter en conta que a titoría debe ser solicitada para a semana seguinte á semana en curso.

As solicitudes aceptaranse ata as 12:00 horas dos xoves e a cita farase efectiva a semana seguinte á da recepción da solicitude.