PROFESORADO

O Cmus Profesional de Vigo ten 67 profesores e profesoras divididos en 11 departamentos