LINGUAXE MUSICAL

PROFESORADO

Gómez Fandiño, Milagros XD (Linguaxe Musical, EAV, Coro)
Coello Mó, Mª Begoña (Linguaxe Musical, EAV)
Vaqueiro Rodríguez, Ana (Linguaxe Musical, EAV, PC)
Gómez Alonso, Isabel (Linguaxe Musical, EAV, RTA)
Martínez Iglesias, Cecilia (Linguaxe Musical, EAV, Piano Complementario)
Rodríguez Gil, Gloria (Linguaxe Musical, EAV, RTA)
Rodríguez Pontevedra, Elvira (Linguaxe Musical, RTA, Coro, It. Pedagoxía, Opt. Música moderna)

Horario de titorías