LINGUAXE MUSICAL

PROFESORADO

Gómez Fandiño, Milagros XD (Linguaxe Musical, EAV, Coro)
Coello Mó, Mª Begoña (Linguaxe Musical, EAV, PC)
Gómez Alonso, Isabel (Linguaxe Musical, EAV, RTA)
Martínez Iglesias, Cecilia (Linguaxe Musical, EAV, PC)
Rodríguez Gil, Gloria (Linguaxe Musical, EAV, RTA)
Rodríguez Pontevedra, Elvira (Linguaxe Musical, RTA, Coro, It. Pedagoxía, Opt. Música moderna)
Vaqueiro Rodríguez, Ana (Linguaxe Musical, EAV, PC)

Horario de titorías