PLANO DE ESTUDOS

GRAO ELEMENTAL

HORARIO SEMANAL POR MATERIA E CURSO
MATERIAS

Curso

Instrumento

1 h (á semana)

1 h (á semana)

1 h (á semana)

1 h (á semana)

Linguaxe Musical

1 h (dúas veces á semana)

1 h (dúas veces á semana)

1 h (dúas veces á semana)

1 h (dúas veces á semana)

Educación Auditiva e Vocal

1/2 h (dúas veces á semana)

1/2 h (dúas veces á semana)

1/2 h (dúas veces á semana)

1/2 h (dúas veces á semana)


GRAO PROFESIONAL

HORARIO SEMANAL POR MATERIA E CURSO

ACORDEÓN E PIANO

MATERIAS
Curso
Instrumento1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Linguaxe musical1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
    
Harmonía  1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
  
Análise    1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
Coro1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Conxunto1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
  
Música de Cámara    1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Novas tecnoloxías  1 h
(á semana)
   
Historia da música   1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
 
Acompañamento   1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Itinerario     1 h
(á semana)
Optativa     1 h
(á semana)

 

CANTO

MATERIAS
Curso
Instrumento1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Linguaxe musical1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
    
Harmonía  1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
  
Análise    1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
Coro1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
    
Piano complementario  1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
Música de Cámara  1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Historia da música   1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
 
Idiomas aplicados ao canto1’5 h
(á semana)
1’5 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1’5 h
(á semana)
1’5 h
(á semana)
Itinerario     1 h
(á semana)
Optativa     1 h
(á semana)

 

CORDA PULSADA

MATERIAS
Curso
Instrumento1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Linguaxe musical1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
    
Harmonía  1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
  
Análise    1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
Coro1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Conxunto1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
  
Música de Cámara    1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Novas tecnoloxías  1 h
(á semana)
   
Historia da música   1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
 
Piano complementario  1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
Acompañamento    1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
Itinerario     1 h
(á semana)
Optativa     1 h
(á semana)

 

CORDA, PERCUSIÓN, VENTO MADEIRA, VENTO METAL

MATERIAS
Curso
Instrumento1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Linguaxe musical1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
    
Harmonía  1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
  
Análise    1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
Orquestra ou Banda1’5 h
(á semana)
1’5 h
(á semana)
1’5 h
(á semana)
1’5 h
(á semana)
1’5 h
(á semana)
1’5 h
(á semana)
Conxunto1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
    
Música de Cámara    1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Novas tecnoloxías  1 h
(á semana)
   
Historia da música   1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
 
Piano complementario  1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
Itinerario     1 h
(á semana)
Optativa     1 h
(á semana)

 
 

GAITA GALEGA

MATERIAS
Curso
Instrumento1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Linguaxe musical1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
    
Harmonía  1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
  
Análise    1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
Coro1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
Conxunto1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1 h
(á semana)
1’5 h
(á semana)
1’5 h
(á semana)
Novas tecnoloxías  1 h
(á semana)
   
Historia da música   1 h
(dúas veces á semana)
1 h
(dúas veces á semana)
 
Piano complementario  1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
1/2 h
(á semana)
Itinerario     1 h
(á semana)
Optativa     1 h
(á semana)