CENTRO

 

O Conservatorio Profesional de Música de Vigo, é un centro público dependente da consellería de Educación da Xunta de Galicia. Nel impártense estudos musicais especializados de grao elemental e profesional.