EQUIPO DIRECTIVO

DIRECTOR:
Sergio Noche García
Horario de atención:
Mércores de 12 a 13 h.

XEFE DE ESTUDOS:
Javier González Lamas
Horario de atención:
Mércores de 12 a 13 h.

COORDINADORA DE GRAO ELEMENTAL:
Cecilia Blanco Formoso
Horario de atención:
Mércores de 12 a 13 h.

VICEDIRECTORA:
Carmen Carreiras Pita
Horario de atención:
Mércores de 12 a 13 h.

SECRETARIO:
Ángel A. Montes Abalde
Horario de atención:
Mércores de 12 a 13 h.