AVISO IMPORTANTE SOBRE INICIO DE CURSO

Debido á situación actual orixinada pola Covid 19, que ven de provocar o pasado venres día 11 o retraso dunha semana no inicio nas clases de ESO e Bacharelato, queda anulado o calendario de presentacións e inicio de curso do mes de setembro ata novo aviso. Á maior brevidade posible, e atendendo ás necesidades do noso alumnado, publicarase o novo calendario de presentacións e inicio da docencia do CMUS Profesional de Vigo.