PUBLICACIÓN (PROVISIONAL E SUSCEPTIBLE DE CAMBIOS) DE ESPAZOS HORARIOS DO PROFESORADO (ACTUALIZACIÓN).