AVISO:

O centro permanecerá pechado o 8 de xaneiro por ser un dos días non lectivos escollidos polo Consello Escolar.

A actividade lectiva reanudarase o luns 11 de xaneiro.