Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo na Comunidade Autónoma de Galicia – 21/04/2022