Actualización do Plan de adaptación á situación COVID-19 CURSO 2021-2022.

Tras os cambios publicados no “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022. Versión 20/05/2022”, a partir de hoxe, as familias poderán acudir ás audicións e aos Premios fin de Grao, sempre que manteñan as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde establecidas.