Prazas vacantes para acceso a cursos intermedios do grao elemental e grao profesional