Prazas vacantes a 1º Grao Elemental e 1º Grao Profesional para o curso académico 2023/2024