Autor: <span>actividades</span>

Mércores 22 de novembro ás 17:30 horas. Auditorio David Russell.

Curso 2023-2024

Luns 16 de outubro ás 20:00 horas

Do 9 ao 13 de outubro

Dirixida a alumnado e familias de nova incorporación (Agás 1º Grao Elemental)