Publicación provisional de tribunais de premios fin de grao profesional, acceso a 1º de grao elemental e acceso a 1º de grao profesional.

Dende hoxe mesmo, atópanse publicados nos taboleiros do centro os tribunais para as diferentes probas que terán lugar neste mes de xuño.